Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Tσιγάρα περιορισμένης αναφλεξιμότητας

Τα πρώτα τσιγάρα περιορισμένης αναφλεξιμότητας θα κυκλοφορήσουν σε όλες τις αγορές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει Κοινοτικής Απόφασης. Η απόφαση αυτή, η οποία προβλέπει ότι όλα τα τσιγάρα που παράγoνται και πωλούνται εντός της Ε.Ε. να συμμορφώνονται τα πρότυπα αυτά, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από χώρες όπως η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ισπανία κ.λπ.
Τα τσιγάρα περιορισμένης αναφλεξιμότητας, γνωστά και ως LIP (Low Ignition Propensity), έχουν σχεδιαστεί για να σβήνουν μόνα τους. Αυτό σημαίνει πως όταν δεν καπνίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, απλά σβήνουν, ενώ κάτι τέτοιο γίνεται εφικτό χάριν ενός ειδικά σχεδιασμένου τσιγαρόχαρτου το οποίο διαθέτει λεπτές ταινίες, προκαλώντας τη μείωση της ροής του αέρα. Οι ταινίες περιέχουν ένα φυσικό συστατικό και δεν είναι άμεσα ορατές, ενώ τα τσιγάρα θα αποτρέπουν πυρκαγιές από απρόσεκτους καπνιστές.

Στην χώρα μας οι προδιαγραφές για τα τσιγάρα περιορισμένης αναφλεξιμότητας πρόκειται να εφαρμοστούν σταδιακά σε όλα τα εμπορικά σήματα όλων των εταιρειών. Έτσι, από τις 17 Νοεμβρίου 2011 η ελληνική αγορά θα εφοδιάζεται από τις καπνοβιομηχανίες μόνο με τσιγάρα που θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα αυτά.

Από το  arionradio.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου